Muzeum Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń

Bateria wzniesiona w 1895 roku, jest jednym z najciekawszych obiektów Twierdzy Toruń. Jest to obiekt unikalny na skalę europejską - bateria jest modelem eksperymentalnym i jedynem w swoim rodzaju. Od lat osoby przyjeżdżające - często z zagranicy - zwiedzić Twierdzę Toruń, pierwsze swe kroki kierują na baterię. Tymczasem widok jaki zastawały jeszcze do niedawna był żenujący - bateria została całkowicie zasypana setkami ton śmieci i ziemi. Konieczność podjęcia ratunku stała się tym bardziej konieczna w obliczu nasilających się kradzieży złomu - unikalnej wieży groziło wycięcie i złomowanie.

Bateria AB IV - ok. 1970r. fot. Lech Narębski

Bateria AB IV - 1995r. fot. Lech Narębski

Dotychczasowe akcje podejmowane przez toruńskich miłośników fortyfikacji w celu ratowania substancji zabytkowych tj. zdejmowanie i składowanie w bezpiecznym miejscu pancerzy - w tym przypadku było niemożliwe. Jedynym ratunkiem dla obiektu jest jego rewitalizacja i udostępnienie do zwiedzania. W celu ratowania baterii w ramach Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji Oddział Toruń, powstała sekcja pracująca nad uratowaniem baterii. Na przełomie 2007 i 2008r. członkowie sekcji powołali samodzielne stowarzyszenie - Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne, którego głównym celem jest ratowanie Baterii i okolicznych obiektów.

Bateria została wydzierżawiona w maju 2004r. W ciągu niespełna roku udało się oczyścić prawie całkowicie zasypane wnętrza, zabezpieczyć wszystkie wejścia i w końcu odkopać baterię, wywożąc ponad 700 ton ziemi. Po udostępnieniu baterii dla ruchu turystycznego, przygotowywana jest ekspozycja plenerowa przybliżająca wiedzę o sztuce inżynierii fortecznej - w pobliżu baterii posadowiony został polski schron z lat 60-tych a także radziecki z lat 80-tych. Ekspozycja ta jest stale rozwijana. Kolejnym etapem jest zagospodarowanie wybranych sąsiednich obiektów, w chwili obecnej praktycznie opuszczonych i podlegających silnej dewastacji. Pierwszym z nich jest schron amunicyjny Baterii Półpancernej, który wraz z zagospodarowaną już Baterią AB IV a wkrótce także z blokiem bojowym Baterii Półpancernej stworzą planowany na szerszą skalę Skansen Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń.

Całe przedsięwzięcie działa na zasadach non-profit - wszelkie pozyskane środki inwestowane są w rewitalizację obiektów fortecznych. Finanse pochodzą z prywatnych kieszeni członków TTF a także od sponsorów którzy pomagają nam finasowo lub materialnie.

OBIEKTY REWITALIZOWANE W RAMACH SKANSENU

Nowości 2008.XI.27

Subiektywny przewodnik po kolekcjach - CSW

Forteca

Fortyfikacje - przewodnik Carta Blanca

Polska Zbrojna

Nowości 2010.IX.27

Odkrywca
Odkrywca
Odkrywca

TVP Bydgoszcz 2011.I.18

Nowości .2011.I.20

Odkrywca 3(146)/2011

Nowości .2011.X.03
Prezydent RP .2013.06.07
CSAiU .2013.12.04
Muzeum Wojska Polskiego

U. Marszałkowski 2015.VI.23

Muzeum Wojska Polskiego 2024.VI.26
     

 

1.XII.03r. - nieoficjalne powołanie sekcji

5.IV.04r. - zarząd TPF przyjął regulamin Sekcji, powołując tym samym pierwszą w swojej historii sekcję tematyczną

7.IV.04r. Prezydent miasta podpisał zgodę na wydzierżawienie obiektu Baterii AB IV

21.V.04r. - Bateria AB IV jest nasza

 

2004

29.VII.04r. - Wojsko odkopuje część Baterii, montaż TOWIMOR'owskiej okiennicy

30-31.VII.04r. - Pierwsze prace porządkowe wewnątrz baterii

07-08.VIII.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii

11.VIII.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii

11-19.VIII.04r. - Do wnętrza dostali się złodzieje kradnąc nasze saperki a także znalezione podczas prac luźne metalowe części wyposażenia baterii

19.VIII.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii

21-22.VIII.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii

04-05.IX.04r.  - Odkopywanie wnętrza baterii, wypompowanie wody

15.IX.04r.  - Odkopywanie wnętrza baterii, zamontowanie zamknięcia lufy działa

22.IX.04r.  - Odkopywanie wnętrza baterii

24.IX.04r. - Dostarczenie II zamnknięcia okina

02-03.X.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii, założenie II zamknięcia okna
19.X.04r. - Wojsko odkopuje kolejną część baterii
19.XI.04r. - Wywóz ziemi
21.XI.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii, przyrodnicy liczą nasze nietoperze: 27 osobników
19.XII.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii, przyrodnicy liczą nasze nietoperze: 24 osobników
29.XII.04r. - Montaż bramy kratowej (wewnętrznej) wejścia
 
2005
09.I.05r. - Usuwanie ziemi ze stropu
15.I.05r. - Odkopywanie baterii (ciężki sprzęt), wywóz ziemi, przyrodnicy liczą nasze nietoperze: 27 osobników
23.I.05r. - Usuwanie ziemi ze stropu
01.II.05r. - Obicie deskami bramy wejściowej
01.II.05r. - Zabezpieczenie bramy wejściowej, przyrodnicy liczą nasze nietoperze: 18 osobników
13.III.05r. - Zabezpieczenie bramy wejściowej, przyrodnicy liczą nasze nietoperze: 14 osobników
20.III.05r. - Sprzątanie wnętrza - pomieszczeń i wieży, usuwanie ziemi ze stropu
3.IV.05r. - Usuwanie ziemi ze stropu
8.V.05r. - Usuwanie ziemi ze stropu, wyznaczenie kolejnego wykopu
21.V.05r. - Odkopywanie baterii (ciężki sprzęt), załozenie oświetlenia
22.V.05r. - Porządkowanie terenu
28.V.05r. - Odkopywanie wnętrza, porządkowanie terenu
29.V.05r. - Odkopywanie wnętrza
01.VI.05r. - Odkopywanie wnętrza
05.VI.05r. - Odkopywanie wnętrza - blok baterii oczyszczony, prace przy wieży
12.VI.05r. - Odkopywanie wnętrza - wieża oczyszczona, prace przy wieży
19.VI.05r. - Porządkowanie terenu, usuwanie papy ze stropu, malowanie bramy
26.VI.05r. - Porządkowanie terenu
07.VII.05r. - Czyszczenie wnętrz i ścian
15.VIII.05r. - Dzień Otwarty Baterii
03.IX.05r. - Prace ziemne przy majdanie
18.IX.05r. - Europejskie Dni Dziedzictwa na Baterii AB IV
25.IX.05r. - Prace przy wieży, uzupełnianie ubytków stropu
02.X.05r. - Demontaż mechanizmu obrotu wieży, usuwanie wtórnej uszczelki wieży
09.X.05r. - Usuwanie wtórnej uszczelki wieży
02.X.05r. - Usuwanie wtórnej uszczelki wieży, nieudana próba poruszenia wieży, uszczelnienie wieży
13.XI.05r. - Odkopanie stanowiska obserwacyjno-bojowego na terenie dawnej jednostki radzieckiej
18.XI.05r. - wykopanie dziury dla schronu radzieckiego (ciężki sprzęt)
20.XI.05r. - Prace przy wykopie dla radzieckiego schronu
21.XI.05r. - Przewiezienie radzieckiego schronu
22.XI.05r. - Transport i rozładunek 13 palet (ok. 16t.) płyt betonowych z IBFu do wzmocnienia skarpy
 
2006
2.V.06r. - Niwelacja terenu (ciężki sprzęt)
7.V.06r. - Prace ziemne przy majdanie
13.V.06r. - Układanie darni na stoku
14.V.06r. - Prace przy nadstawie
18.V.06r. - Układanie darni na stoku
21.V.06r. - Prace przy nadstawie, udrażnianie studni
05.VI.06r. - Transport drewna na okopy
17.VI.06r. - Prace przy nadstawie - osadzenie gzymsu
25.VI.06r. - Prace przy nadstawie, bielenie ścian, pogłębianie studni
02.VII.06r. - Bielenie ścian, rekonstrukcja studni
09.VII.06r. - Bielenie ścian
16.VII.06r. - Bielenie ścian
23.VII.06r. - Bielenie ścian
05.VIII.06r. - Bielenie ścian, porządkowanie wnętrz, czyszczenie elementów metalowych
12.VIII.06r. - Rozbiórka i transport prefabrykatów betonowych typu "L" - pomoc PKP PLK SA
13.VIII.06r.- Bielenie ścian
15.VIII.06r. - Bielenie ścian
19.VIII.06r. - Bielenie ścian
20.VIII.06r. - Bielenie ścian, montaż pierwszej "L"
26.VIII.06r. - Montaż "L", bielenie ścian
27.VIII.06r. - Montaż "L", bielenie ścian, prace przy instalacji oświetleniowej
02.IX.06r. - Bielenie ścian, prace przy instalacji oświetleniowej
03.IX.06r. - Bielenie ścian, prace przy instalacji oświetleniowej
05.IX.06r. - Prace przy instalacji oświetleniowej
09.IX.06r. - Montaż "L", prace przy instalacji oświetleniowej
10.IX.06r. - Montaż "L", prace przy instalacji oświetleniowej
16.IX.06r. - Prace ogólne
17.IX.06r. - Prace ogólne
23.IX.06r. - Montaż "L", prace przy instalacji oświetleniowej
24.IX.06r. - Zbijanie kozłów hiszpańskich, prace przy stanowisku SPS
28.IX.06r. - Przywiezienie wieżyczki obserwatora W.T. 90
29.IX.06r. - Montaż wystawy
30.IX.06r. - Europejskie Dni Dziedzictwa na Baterii AB IV
15.X.06r. - Prace przy gzymsie nadstawy, odkopywanie prawej końcówki korytarza głównego
21.X.06r. - Prace przy gzymsie nadstawy - kapinosie
28.X.06r. - Prace przy gzymsie nadstawy - kapinosie
11.XI.06r. - Prace przy gzymsie nadstawy - kapinosie, uprzątnięcie wnętrz schronu amunicyjnego
27.XI.06r. - Transport słupów ogrodzeniowych
31.XII.06r. - Stawianie słupów ogrodzeniowych
 
2007
06.I.07r. - Instalacja skrzynki energetycznej, położenie kabli i wykonanie przepustu kabli do baterii
14.I.07r. - Osadzenie drzwi i zamknięcie schronu amunicyjnego
19.I.07r. - Wizytacja z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Rozpoczęcie procedury wpisu do rejestru
06.II.07r. - Stawianie słupów ogrodzeniowych. Sponsor i wykonawca prac: GEOFIZYKA Toruń
14.II.07r. - Wpisanie Baterii AB IV do rejestru zabytków
18.III.07r. - Przenoszenie magazynu
25.III.07r. - Prace przy ogrodzeniu - wykop dziur, prace porządkowe na majdanie schronu amunicyjnego
28.III.07. - Transport z Drawna schronu biernego z blachy falistej
1.IV.07r. - Prace przy ogrodzeniu - korekcja słupów
6.IV.07r. - Prace porządkowe na majdanie schronu amunicyjnego (ciężki sprzęt)
15.IV.07r. - Prace przy ogrodzeniu - korekcja słupów
22.IV.07r. - Prace przy ogrodzeniu - korekcja słupów
06.V.07r. - Prace przy ogrodzeniu - korekcja słupów
13.V.07r. - Prace przy słupach tablic sponsorów i bramy
20.V.07r. - Odkrzaczanie i porządkowanie wnętrz bloku bojowego Baterii SLB
26.V.07r. - Prace przy słupach tablic sponsorów, montaż schronu SBF-180
27.V.07r. - Prace przy słupach tablic sponsorów, montaż schronu SBF-180
02.VI.07r. - Wykopanie dołu pod schron SBF-180 (ciężki sprzęt)
03.VI.07r. - Prace przy schronie SBF-180
06.VI.07r. - Posadownie dźwigiem schronu SBF-180 w wykopie
10.VI.07r. - Montaż i zasypanie schronu SBF-180
12.VI.07r. - Zasypanie schronu SBF-180 i niwelacja terenu (ciężki sprzęt)
30.VI.07r. - Profilowanie skarpy
11.VIII.07r. - Czyszczenie wnętrz schronu amunicyjnego - 800l wody
12.VIII.07r. - Czyszczenie wnętrz schronu amunicyjnego - 600l wody
19.VIII.07r. - Czyszczenie wnętrz schronu amunicyjnego
20.VIII.07r. - Czyszczenie wnętrz schronu amunicyjnego
26.VIII. Prace przy skarpie
1.IX.07r. - Malowanie wnętrz schronu amunicyjnego
2.IX.07r. - Malowanie wnętrz schronu amunicyjnego
8.IX.07r. - Malowanie wnętrz schronu amunicyjnego
9.IX.07r. - Malowanie wnętrz schronu amunicyjnego
16.IX.07r. - Malowanie wnętrz schronu amunicyjnego
21.IX.07r. - Montaż instalacji oświetleniowej
22.IX.07r. - Montaż instalacji oświetleniowej, wystawy Marcina Wichrowskiego
23.IX.07r. - Europejskie Dni Dziedzictwa na Baterii AB IV
29.X.07r. - Prace przy przekopie pod drogą (ciężki sprzęt)
18.XI.07r. - Prace przy przekopie pod drogą
02.XII.07r. - Prace przy przekopie pod drogą
08.XII.07r. - Wykonanie wykopu pod okablowanie schronu amunicyjnego (ciężki sprzęt). Sponsor: MOTA ENGIL
 
2008
12.I.08.r. - Transport elementów schronu SBF, transprt stanowiska prefabrykowanego
13.I.08r. - Posadowienie stanowiska prefabrykowanego (ciężki sprzęt)
20.I.08r. - Zamknięcie połączeń telefonicznych między Baterią AB IV a schronem amunicyjnym SLB
28.I.08r. - Transport armaty ZIS-3 (użyczający: Muzeum Okręgowe w Toruniu)
02.III.08r. - Prace przy okopie betonowego punktu obserwacyjno-bojowego
09.III.08r. - Prace przy okopie betonowego punktu obserwacyjno-bojowego, montaż instalacji oświetleniowej w schronie amunicyjnym
05.IV.08r. - Wykopanie rowu przeszkody p.piechotnej, stanowiska armaty ZIS, usypanie góry pod punkt obserwacyjny (ciężki sprzęt)
11.IV.08r. - Prace przy rowie przeszkody, stanowisku betonowym
18.IV.08r. - Zlot bunkrowców na skansenie - II Wiosna u Zbycha
20.IV.08r. - Prace przy schronie SBF-180
27.IV.08r. - Prace przy schronie SBF-180
04.V.08r. - Prace przy schronie SBF-180
11.V.08r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
17.V.08r. - Prace przy schronie SBF-180
18.V.08r. - Prace przy schronie SBF-180
25.V.08r. - Prace przy stanowisku armaty ZIS
08.VI.08r. - Prace przy stanowisku armaty ZIS
15.VI.08r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego, prace przy wystawie "Stalag XXA" , korowanie drewna
22.VI.08r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego, prace przy wystawie "Stalag XXA"
04.VII.08r. - Plener filmu "Moja śpąca wojenka"
06.VII.08r. - Malowanie wnętrz schronu amunicyjnego
07.VII.08r. - Trasport schronu "Żbot"
20.VII.08r. - Korowanie drewna, prace przy okopie
29.VII.08r. - Transport palet
02.VIII.08r. - Impregnacja drwewna na stanowisko armaty
03.VIII.08r. - Malowanie wnętrz schronu amunicyjnego
10.VIII.08r. - Budowa stanowiska armaty ZIS-3
15.VIII.08r. - Budowa stanowiska armaty ZIS-3
31.VIII.08r. - Budowa stanowiska armaty ZIS-3
14.IX.08r. - Prace porządkowe
18.IX.08r. - Montaż wystawy Stalag XXA / Whetton
19.IX.08r. - Montaż wystawy Stalag XXA / Whetton
20.IX.08r. - Europejskie Dni Dziedzictwa - Dzień Otwarty w Skansenie Fortyfikacji
22.IX.08r. - Prace przy armacie ZIS-3
26.IX.08r. - Malowanie wnętrz schronu amunicyjnego
22.IX.08r. - Transport armaty ZIS-3
12.XI.08r. - Przejęcie umowy dzierżawy przez TTF
16.XI.08r. - Prace przy armacie ZIS-3
22.XI.08r. - Instalacja makiety Stalagu
07.XII.08r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego, udrażnianie przewodów wentylacji, odkucie nisz
 
2009
25.I.09r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
01.II.09r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
08.II.09r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
08.III.09r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego, prace przy elektryce schronu SBF-180
22.III.09r. - Malowanie wnętrz schronu amunicyjnego
29.III.09r. - Prace przy instalacji oświetleniowej schronu amunicyjnego
05.IV.09r. - Wydobycie płyt wzmacniających okop
17-19.IV.09r. - Zlot bunkrowców na skansenie - III Wiosna u Zbycha
19.IV.09r. - Montaż płyt wzmacniających okop przy "rokossowszczaku"
17.V.09r. - Malowanie wnętrz schronu amunicyjnego
31.VI.09r. - Montaż płyt wzmacniających okop przy "rokossowszczaku"
14.VI.09r. - Przygotowanie wykopu pod ŻBOT
21.VI.09r. - Transport i posadowienie podstawy ŻBOT
28.VI.09r. - Koszenie trawy, porządkowanie terenu
05.VII.09r. - Koszenie trawy, porządkowanie terenu
06.VII.09r. - Posadowienie ŻBOTa, ustawienie przeszkody p.panc
09.VII.09r. - Przyjęcie przez Radę Miasta uchwały o zmianie dzierżawy Baterii na 15 lat
26.VII.09r. - Kopanie dojścia do ŻBOT
04.VIII.09r. - Zabezpieczenie drzwi z Fortu VII
16.VIII.09r. - Prace przy stanowisku ŻBOT
23.VIII.09r. - Prace przy stanowisku ŻBOT
30.VIII.09r. - Prace przy stanowisku ŻBOT
01.IX.09r. - Podpisanie umowy dzierżawy Baterii AB IV na 15 lat
19.IX.09r. - Europejskie Dni Dziedzictwa - zwiedzanie fortów XIII, XIV, XV
20.IX.09r. - Europejskie Dni Dziedzictwa - zwiedzanie fortów XI, XII, Baterii SLB, AB IV
25.IX.09r. - Prace przy wystawie Jarosława Wróbla
26.IX.09r. - Europejskie Dni Dziedzictwa - rekonstrukcja "Wrzesień 39", otwarcie wystawy
27.IX.09r. - Europejskie Dni Dziedzictwa - zwiedzanie fortów VII, VIII
14.IX.09r. - Odkopanie lewej ściany stropu Baterii AB IV (ciężki sprzęt)
18.X.09r. - Zwiedzanie DAG
15.XI.09r. - Montaż regałów w schronie amunicyjnym SLB
18.XII.09r. - Transport schronów BWS z DAG (ciężki sprzęt)
 
2010
17.I.10r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego, wyburzenie wtórnych ścian
14.II.10r. - Udział w inscenizacji w Wałczu (działon ZIS-3 - LWP)
14.III.10r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
21.III.10r. - Demontaż elementów izolacyjnych ogrodzenia
10.IV.10r. - Ćwieczenia działoczynu moździerzy (63 Toruński Pułk Piechoty)
11.IV.10r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
14.IV.10r. - Transport elementów izolacyjnych ogrodzenia
18.IV.10r. - Porządkowanie bloku bojowego Baterii SLB
16.V.10r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
23.V.10r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
06.VI.10r. - Prace murarskie w schronie amunicyjnym
20.VI.10r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
27.VI.10r. - Transport wyposażenia fortecznego z magazynu Fortu IV do Skansenu
04.VII.10r. - Porządkowanie zieleni
01.VIII.10r. - Porządkowanie zieleni, osuszanie schronów
26.IX.10r. - Europejskie Dni Dziedzictwa
02.X.10r. - Transport elementów izolacyjnych ogrodzenia
29.X.10r. - Wykop pod schron Ringstand 58c (ciężki sprzęt)
07.XI.10r. - Paletowanie słupów ogrodzeniowych
13.XI.10r. - Ustawienie schronów "ołówków"
21.XI.10r. - Paletowanie słupów ogrodzeniowych
12.XII.10r. - Profilowanie wykopu pod "Tobruka"
 
2011
18.I.11r. - Transport schronu Ringstand z Otłoczyna (ciężki sprzęt - Gotowski)
23.II.11r. - Demontaż i transport wyposażenia filtro-wentylacyjnego schronu z ul. Broniewskiego
05-06.III.11r. - Zwiedzanie: Fort I, Brama Kolejowa, Fort V
16.III.11r. - Transport słupów ogrodzeniowych
17.III.11r. - Podpisanie umowy o wspólpracy z CSAiU
02.IV.11r. - Stawianie słupów ogrodzeniowych
10.IV.11r. - Prace przy wykopie schronu Ringstand
12.IV.11r. - Ustawienie schronu Ringstand przez WZT (ciężki sprzęt - CSAiU)
17.IV.11r. - Obsypywanie schronu Ringstand
20.IV.11r. - Transport bloku z JAR'u
15.V.11r. - Stawianie słupów ogrodzeniowych, Dni Podgórza
24.V.11r. - Malowanie wnętrz schronu amunicyjnego
31.V.11r. - Transport drewna na okopy (Nadleśnictwo Toruń)
5.VI.11r. - Prace przy bloku z JAR'u
19.VI.11r. - Stawianie słupów ogrodzeniowych, korowanie drewna
24.VI.11r. - Koszenie trawy, porządkowanie terenu
26.VI.11r. - Koszenie trawy, porządkowanie terenu
29.VI.11r. - Transport płyt okopowych (Elkator)
03.VII.11r. - Montaż instalacji oświetleniowej schronu amunicyjnego SLB
10.VII.11r. - Montaż płyt wzmacniających okop przy "rokossowszczaku"
17.VII.11r. - Montaż płyt wzmacniających okop przy "rokossowszczaku"
18.VII.11r. - Prace przy stanowisku ŻBOT
26.VII.11r. - Montaż instalacji oświetleniowej, wykuwanie nisz ośw. schronu amunicyjnego SLB
31.VII.11r. - Montaż ekspozycji wyposażenia filtro-wentylacyjnego
02.VIII.11r. - Korowanie drewna, wykuwanie nisz ośw. schronu amunicyjnego SLB
08.VIII.11r. - Korowanie drewna, wykuwanie nisz, osuszanie Baterii AB IV
16.VIII.11r. - Budowa dojścia schronu Ringstand
20.VIII.11r. - Podniesienie czaszy wieży Baterii AB IV o ok. 15mm
30.VIII.11r. - Budowa dojścia schronu Ringstand
15.IX.11r. - Transport płyt okopowych, wykop i budowa stanowiska PSO
24.IX.11r. - Podniesienie czaszy wieży Baterii AB IV
2.X.11r. - Festyn Militarny
16.X.11r. - Wycieczka otwarta po fortyfikacjachTorunia
18.XI.11r. - Bielenie ścian komory schronu amunicyjnego
21.XI.11r. - Bielenie ścian komory schronu amunicyjnego
28.XI.11r. - Bielenie ścian komory schronu amunicyjnego
4.XII.11r. - Montaż instalacji oświetleniowej, malowanie elementów metalowych schronu amunicyjnego
18.XII.11r. - Bielenie ścian komory schronu amunicyjnego
 
2012
4.III.12r. - Montaż instalacji oświetleniowej schronu amunicyjnego
11.III.12r. - Montaż instalacji oświetleniowej schronu amunicyjnego
18.III.12r. - Prace porządkowe na Baterii SLB
25.III.12r. - Prace porządkowe przy schronie amunicyjnym
30.III.11r. - Prace ziemne na Baterii SLB (ciężki sprzęt - Wagra)
14.IV.12r. - Prace porządkowe na Baterii SLB (I magazyn amunicyjny)
22.IV.12r. - Budowa stanowiska PSO
29.IV.12r. - Brukowanie Baterii AB IV
13.V.12r. - Brukowanie Baterii AB IV
3.VI.12r. - Budowa stanowiska PSO
10.VI.12r. - Koszenie trawy, porządkowanie terenu
17.VI.12r. - Prace porządkowe na Baterii SLB (III magazyn amunicyjny)
30.VI.12r. - Prace porządkowe na Baterii SLB (II, IV magazyn amunicyjny, stan. obs.)
03.VII.12r. - Posadowienie stanowiska PSO (ciężki sprzęt - Lewicki)
06-08.VII.12r. - Weekend forteczny, zwiedzanie Fortu I, Koszar Bramy Lubickiej, Hangaru Wsch.
22.VII.12r. - Porządkowanie Baterii SLB
7.VIII.12r. - Prace przy studi Baterii AB IV
12.VIII.12r. - Dni Podgórza w Skansenie Fortecznym
14.VIII.12r. - Prace przy studi Baterii AB IV
05.IX.12r. - Prace przy ogrodzeniu
08.IX.12r. - Prace przy ogrodzeniu
13.IX.12r. - Prace przy ogrodzeniu
20.IX.12r. - Malowanie stanowiska PSO i SBF
25.IX.12r. - Prace przy ogrodzeniu
30.IX.12r. - Piknik Militarny
2.XI.12r. - Prace przy ogrodzeniu
11.XI.12r. - Prace przy ogrodzeniu
 
2013
17.II.13r. - Prace porządkowe
26.II.13r. - Montaż monitoringu
13.III.13r. - Transport wyposażenia fortecznego z magazynu Fortu IV do Skansenu
09.IV.13r. - Prace przy ogrodzeniu
20.IV.13r. - Montaż drzwi w schronie amunicyjnym SLB
27.IV.13r. - Prace ziemne na Baterii SLB (ciężki sprzęt - BUD-TECH)
27.IV.11r. - Prace przy ogrodzeniu
12.V.13r. - Dni Podgórza
27.IV.13r. - Prace przy ekspozycji, koszenie trawy
08.VI.13r. - Czyszczenie i malowanie wieży Baterii AB IV
10.VI.13r. - Prace przy ogrodzeniu
14.VI.13r. - Czyszczenie przedpancerza Baterii AB IV
29.VI.13r. - Czyszczenie przedpancerza Baterii AB IV
05.VII.13r. - Budowa szlabanu
16.VII.13r. - Demontaż wyposażenia magazynu "mudurowego"
29.VII.13r. - Czyszczenie przedpancerza Baterii AB IV (I segment)
02.VIII.13r. - Wykop pod okopy (ciężki sprzęt - BUD-TECH)
08-10.VIII.13r. - Zlot harcerzy "Wicek" - szkolenia
19.VIII.13r. - Odbudowa stanowiska ŻBOT
24.VIII.13r. - I Toruński Zlot Pojazdów Militarnych
22.IX.13r. - Prace przy okopie
29.IX.13r. - Montaż drzwi w schronie amunicyjnym SLB
13.X.13r. - Czyszczenie przedpancerza Baterii AB IV (II segment)
3.XI.13r. - Prace przy okopie
14.XI.13r. - Czyszczenie przedpancerza Baterii AB IV (III segment)
17.XI.13r. - Prace przy okopie
24.XI.13r. - Prace przy okopie
01.XII.13r. - Prace przy okopie
15.XII.13r. - Czyszczenie przedpancerza Baterii AB IV (IV segment)
29.XII.13r. - Prace przy okopie
 
2014
08.II.14r. - Wstępny montaż bramy, transport drzwi
22.II.14r. - Transport drewna na okopy
01.III.14r. - Żołnierze Wyklęci - inscenizacja historyczna
9.III.14r. - Prace przy okopie
23.III.14r. - Prace przy okopie
5.IV.14r. - Manewry II-go wojenne
6.IV.14r. - Prace przy okopie
27.IV.14r. - Prace przy okopie
29.IV.14r. - Próba przesunięcia kadłuba T-34
11.V.14r. - Prace porządkowe, brukowanie
18.V.14r. - Prace przy okopie
08.VI.14r. - Prace porządkowe
15.VI.14r. - Prace przy okopie
29.VI.14r. - Prace przy majdanie Baterii AB IV
01.VII.14r. - Czyszczenie przedpancerza Baterii AB IV (V segment)
20.VII.14r. - Doczyszczenie, malowanie przedpancerza Baterii AB IV (I segment)
27.VII.14r. - Doczyszczenie, malowanie przedpancerza Baterii AB IV (II segment)
03.VIII.14r. - Doczyszczenie, malowanie przedpancerza Baterii AB IV (III segment)
10.VIII.14r. - Doczyszczenie, malowanie przedpancerza Baterii AB IV (IV segment)
17.VIII.14r. - Doczyszczenie, malowanie przedpancerza Baterii AB IV (V segment)
24.VIII.14r. - Prace przy bramie ogrodzenia
31.VIII.14r. - Montaż drzwi w schronie amunicyjnym SLB
14.IX.14r. - Czyszczenie lawety armaty Baterii AB IV
27.IX.14r. - II Toruński Zlot Pojazdów Militarnych
14.XI.07r. - Doczyszczenie, malowanie lawety armaty Baterii AB IV
 
2015
15.II.15r. - Czyszczenie podstawy wieży Baterii AB IV
15.III.15r. - Czyszczenie blachy falistej Baterii AB IV
29.III.15r. - Czyszczenie blachy falistej Baterii AB IV
17.V.15r. - Czyszczenie ścian Baterii AB IV
14.VI.15r. - Czyszczenie elementów w wieży Baterii AB IV
07.VII.15r. - Piaskowanie blachy falistej Baterii AB IV
12.VII.15r. - Malowanie blachy falistej Baterii AB IV
16.VIII.15r. - Prace porządkowe i ziemne na bloku bojowym SLB
30.VIII.15r. - Czyszczenie blachy falistej i ścian (wnęki) Baterii AB IV
15.IX.15r. - Czyszczenie blachy falistej i ścian (wnęki) Baterii AB IV
18.IX.15r. - Prace ziemne (stanowisko 1) na bloku bojowym SLB
6.X.15r. - Piaskowanie i malowanie elementów wieży Baterii AB IV
18.X.15r. - Prace porządkowe w Baterii AB IV
22.X.15r. - Uszczelniane stropu Baterii AB IV
08.XI.15r. - Prace ziemne (stanowisko 2) na bloku bojowym SLB
15.XI.15r. - Prace ziemne (stanowisko 3) na bloku bojowym SLB
29.XI.15r. - Prace ziemne (stanowisko kier. ogniem) na bloku bojowym SLB
13.XII.15r. - Prace ziemne (formy ziemne stanowiska 3) na bloku bojowym SLB
28.XII.15r. - Prace ziemne (formy ziemne stanowiska 3) na bloku bojowym SLB
2016
14.II.16r. - Prace porządkowe
13.III.16r. - Prace ziemne (formy ziemne stanowiska 3) na bloku bojowym SLB
03.IV.16r. - Prace ziemne (formy ziemne stanowiska 3) na bloku bojowym SLB
10.IV.16r. - Prace przy stropie / stoku bloku bojowego SLB
17.IV.16r. - Prace przy stropie / stoku bloku bojowego SLB
8.V.16r. - Prace porządkowe
29.V.16r. - Prace przy zieleni na stoku bojowym SLB
05.VI.16r. - Prace przy wjeździe do Baterii AB IV
11.VI.16r. - Prace ziemne na bloku bojowym SLB (sprzęt ciężki - Wagra)
12.VI.16r. - Prace ziemne na bloku bojowym SLB
15.VII.16r. - Prace konserwacyjne przy SBF-180
11.IX.16r. - Prace przy zieleni na stoku bojowym SLB
18.IX.16r. - Prace przy zieleni na stoku bojowym SLB
16.X.16r. - Brukowanie majdanu Baterii AB IV
23.X.16r. - Brukowanie majdanu Baterii AB IV
06.XI.16r. - Prace ziemne (formy ziemne stanowiska 2) na bloku bojowym SLB
13.XI.16r. - Prace ziemne (formy ziemne stanowiska 2) na bloku bojowym SLB
2017

5.III.17r. - prace porządkowe w obiektach

12.III.17r. - Prace przy stanowisku ŻBOT
19.III.17r. - Oczyszczenie i malowanie zawiesi pancernych w schronie amunicyjnym SLB
14.IV.17r. - Prace ziemne na bloku bojowym SLB (sprzęt ciężki - West)
14.V.17r. - Prace ziemne (formy ziemne stanowiska 2) na bloku bojowym SLB
21.V.17r. - Prace ziemne (formy ziemne stanowiska 2) na bloku bojowym SLB
11.VI.17r. - Prace na zapolu, majdanie bloku bojowego SLB
18.VI.17r. - Prace na zapolu, majdanie bloku bojowego SLB
25.VI.17r. - Prace na zapolu, majdanie bloku bojowego SLB
01.VII.17r. - Prace porządkowe przy zieleni
02.VII.17r. - Prace ziemne (formy ziemne stanowiska 1) na bloku bojowym SLB
15.VIII.17r. - Demontaż wyposażenia schronu dowodzenia ul. Matejki
20.VIII.17r. - Prace ziemne przy zjeździe do schronu amunicyjnego SLB
17.IX.17r. - Prace ziemne przy zjeździe do schronu amunicyjnego SLB
28.IX.17r. - Prace ziemne przy zjeździe do schronu amunicyjnego SLB
15.X.17r. - Prace ziemne przy zjeździe do schronu amunicyjnego SLB
5.XI.17r. - Prace ziemne przy zjeździe do schronu amunicyjnego SLB
19.XI.17r. - Prace ziemne przy zjeździe do schronu amunicyjnego SLB
3.XII.17r. - Prace ziemne przy zjeździe do schronu amunicyjnego SLB
10.XII.17r. - Prace ziemne przy zjeździe do schronu amunicyjnego SLB
2018
08.IV.18r. - Prace ziemne (formy ziemne stanowiska 2) na bloku bojowym SLB
29.IV.18r. - Prace ziemne (formy ziemne stanowiska 2) na bloku bojowym SLB
03.V.18r. - Prace ziemne (formy ziemne stanowiska 2) na bloku bojowym SLB
06.V.18r. - Przemieszczanie ziemi amunicyjny - blok bojowy SLB
19.V.18r. - Prace ziemne (formy ziemne stanowiska 1) na bloku bojowym SLB
26.V.18r. - Prace ziemne (formy ziemne stanowiska 1) na bloku bojowym SLB
9.VI.18r. - Prace przy stropie schronu amunicyjnego SLB
24.VI.18r. - Prace przy stropie schronu amunicyjnego SLB
08.VII.18r. - Prace przy stropie schronu amunicyjnego SLB
22.VII.18r. - Prace przy stropie schronu amunicyjnego SLB
05.VIII.18r. - Prace przy stropie schronu amunicyjnego SLB
19.VIII.18r. - Prace przy stropie schronu amunicyjnego SLB
02.IX.18r. - Prace przy stropie schronu amunicyjnego SLB
16.IX.18r. - Prace przy stropie schronu amunicyjnego SLB
30.IX.18r. - Prace przy stropie schronu amunicyjnego SLB
14.X.18r. - Prace przy stropie schronu amunicyjnego SLB
28.X.18r. - Prace przy stropie schronu amunicyjnego SLB
10.XI.18r. - Prace przy stropie schronu amunicyjnego SLB
25.XI.18r. - Prace przy stropie schronu amunicyjnego SLB
09.XII.18r. - Prace przy stropie schronu amunicyjnego SLB
2019
03.II.19r. - Przywracanie przyłącza energetycznego
10.III.19r. - Przywracanie przyłącza energetycznego
24.III.19r. - Przemieszczanie ziemi amunicyjny - blok bojowy SLB
07.IV.19r. - Przemieszczanie ziemi amunicyjny - blok bojowy SLB
21.IV.19r. - Przemieszczanie ziemi amunicyjny - blok bojowy SLB
12.V.19r. - Przemieszczanie ziemi amunicyjny - blok bojowy SLB
26.V.19r. - Przemieszczanie ziemi amunicyjny - blok bojowy SLB
02.VI.19r. - Przemieszczanie ziemi amunicyjny - blok bojowy SLB
09.VI.19r. - Odbudowa okopu Tobruka
16.VI.19r. - Prace przy drodze dojazdowej Baterii SLB
23.VI.19r. - Prace ziemne przy zjeździe do schronu amunicyjnego SLB
14.VII.19r. - Prace porządkowe przy zieleni
21.VII.19r. - Prace ziemne przy zjeździe do schronu amunicyjnego SLB
20.X.19r. - Prace ziemne przy zjeździe do schronu amunicyjnego SLB
30.X.19r. - Prace ziemne przy zjeździe do schronu amunicyjnego SLB
03.XI.19r. - Prace ziemne przy zjeździe do schronu amunicyjnego SLB
10.XI.19r. - Montaż szlabanu
17.XI.19r. - Prace ziemne przy zjeździe do schronu amunicyjnego SLB
01.XII.19r. - Utwardzanie zjazdu do schronu amunicyjnego SLB
29.XII.19r. - Przemieszczanie ziemi amunicyjny - blok bojowy SLB
2020
14.II.20r. - Przemieszczanie ziemi amunicyjny - blok bojowy SLB
15.III.20r. - Przemieszczanie ziemi amunicyjny - blok bojowy SLB
28.III.20r. - Odkopywanie łącznika schr. amun. - bojowy Bat. SLB. (sprzęt ciężki - 5h)
19.IV.20r. - Profilowanie łącznika schr. amun. - bojowy Baterii SLB
26.IV.20r. - Profilowanie łącznika schr. amun. - bojowy Baterii SLB
03.V.20r. - Profilowanie łącznika schr. amun. - bojowy Baterii SLB
10.V.20r. - Profilowanie łącznika schr. amun. - bojowy Baterii SLB
23.V.20r. - Profilowanie łącznika schr. amun. - bojowy Baterii SLB
07.VI.20r. - Profilowanie łącznika schr. amun. - bojowy Baterii SLB
21.VI.20r. - Profilowanie łącznika schr. amun. - bojowy Baterii SLB
11.VII.20r. - Prace porządkowe przy zieleni
26.VII.20r. - Profilowanie łącznika schr. amun. - bojowy Baterii SLB
09.VIII.20r. - Prace na zapolu, majdanie bloku bojowego SLB
23.VIII.20r. - Prace porządkowe
06.IX.20r. - Prace ziemne przy zjeździe do schronu amunicyjnego SLB
19.IX.20r. - Odkopywanie łącznika schr. amun. - bojowy Bat. SLB. (sprzęt ciężki - 4h)
27.IX.20r. - Profilowanie łącznika schr. amun. - bojowy Baterii SLB
31.X.20r. - Odkopywanie łącznika schr. amun. - bojowy Bat. SLB. (sprzęt ciężki - 4h)
08.XI.20r. - Profilowanie łącznika schr. amun. - bojowy Baterii SLB
15.XI.20r. - Profilowanie łącznika schr. amun. - bojowy Baterii SLB
21.XI.20r. - Profilowanie łącznika schr. amun. - bojowy Baterii SLB
2021
14.III.21r. - Prace przy skarpie zjazdu schronu amunicyjnego Baterii SLB
21.III.21r. - Prace przy skarpie zjazdu schronu amunicyjnego Baterii SLB
10.IV.21r. - Wyrównywanie majdanu schronu amunicyjnego Baterii SLB
18.IV.21r. - Profilowanie łącznika schr. amun. - bojowy Baterii SLB
16.V.21r. - Profilowanie łącznika schr. amun. - bojowy Baterii SLB
30.V.21r. - Prace przy skarpie zjazdu schronu amunicyjnego Baterii SLB
06.VI.21r. - Wyrównywanie majdanu schronu amunicyjnego Baterii SLB
10.VII.21r. – Prace porządkowe po nawałnicy
11.VII.21r. – Prace ziemne przy zjeździe do schronu amunicyjnego SLB
13.VII.21r. – Zasypywanie wtórnego zjazdu / formowanie skarpy schr. am. SLB (sprzet ciężki – 8h)
05.IX.21r. - Prace przy skarpie majdanu i na zapolu SLB
19.IX.21r. - Prace przy skarpie majdanu i na zapolu SLB
08.X.21r. – Prace przy skarpie majdanu i na zapolu SLB (sprzęt ciężki – 12h)
09.X.21r. – Prace porządkowe
17.X.21r. - Prace przy skarpie majdanu i na zapolu SLB
24.X.21r. - Prace przy skarpie majdanu i na zapolu SLB
28.XI.21r. - Prace przy skarpie majdanu i na zapolu SLB
2022
3.II.22r. - Prace przy zapolu i zjeździe SLB
10.IV.22r. - Prace przy zjeździe SLB
24.IV.22r. - Wyrównywanie majdanu schronu amunicyjnego Baterii SLB
1.V.22r. - Wyrównywanie majdanu schronu amunicyjnego Baterii SLB
15.V.22r. - Prace porządkowe przy zieleni
11.VI.22r. - Usypywanie lewego naroża schr. amun. SLB
26.VI.22r. - Cegłowanie zjazdu
10.VII.22r. - Usypywanie lewego narożnika schr. amun. SLB
24.VII.22r. - Cegłowanie zjazdu
06.VIII.22r. - Usypywanie prawej skarpy schr. amun. SLB
21.VIII.22r. - Usypywanie prawej skarpy schr. amun. SLB
04.IX.22r. - Usypywanie prawej skarpy schr. amun. SLB
18.IX.22r. - Usypywanie prawej skarpy schr. amun. SLB
9.X.22r. - Korekta prawej skarpy schr. amun. SLB
23.X.22r. - Korekta prawej skarpy schr. amun. SLB
6.XI.22r. - Wyrównywanie majdanu schronu amunicyjnego Baterii SLB
13.XI.22r. - Korekta prawej skarpy schr. amun. SLB
2023
19.III.23r. – Pogłębianie zjazdu SLB
09.IV.23r. – Pogłębianie zjazdu SLB
16.IV.23r. – Utwardzanie zjazdu SLB
26.IV.23r. – Pogłębianie zjazdu SLB
07.V.23r. – Pogłębianie zjazdu SLB
21.V.23r. – Pogłębianie zjazdu SLB
28.V.23r. – Utwardzanie zjazdu SLB
11.VI.23r. – Prace porządkowe przy zieleni
02.VII.23r. – Pogłębianie zjazdu SLB
16.VII.23r. – Czarna ziemia lewy nasyp
23.VII.23r. – Czarna ziemia zjazd SLB
20.VIII.23r. – Czarna ziemia zjazd SLB
10.IX.23r. – Wyrównywanie majdanu schronu amunicyjnego Baterii SLB
03.IX.23r. – Czarna ziemia zjazd SLB
17.IX.23r. – Utwardzanie zjazdu SLB
08.X.23r. – Czarna ziemia zjazd SLB
15.X.23r. – Czarna ziemia łącznik SLB
21.X.23r. – Droga i szlabam SLB

Patronite 1.5 wsparli

napisz do nas: TTF


strona na serwerze www.fortyfikacje.pl