SKANSEN FORTYFIKACJI PANCERNEJ TWIERDZY TORU - BATERIA AB IV

Marcin Wichrowski to jeden z najznamienitszych badaczy fortyfikacji. Rysownik, badacz, autor i wspautor kilkudziesiciu publikacji naukowych. Jego wykonane z olbrzymi precyzj prace graficzne, niezwykle sugestywnie przedstawiaj zachowane ale i nie zachowane dziea forteczne. Wystawa traktuje o rozwoju fortyfikacji nowoytnych na przykadzie Twierdzy Toru, Kostrzy i Pozna. Prace nie ograniczaj si do prezentacji wybranych dzie ale prezentuj ich ewolucj w bardzo szerokim aspekcie. Autor obecnie przygotowuje rozpraw doktorsk powicon filozoficznym, technicznym, politycznym i spoecznym przesankom rozwoju pruskiej koncepcji fortecznego pola bitwy 1815-1914.

 

Wystawa wspfinansowana przez Urzd Miasta Torunia

Patronite 1.5 wsparli

napisz do nas: TTF


strona na serwerze www.fortyfikacje.pl