SKANSEN FORTYFIKACJI PANCERNEJ TWIERDZY TORUŃ - BATERIA AB IV

Marcin Wichrowski to jeden z najznamienitszych badaczy fortyfikacji. Rysownik, badacz, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Jego wykonane z olbrzymią precyzją prace graficzne, niezwykle sugestywnie przedstawiają zachowane ale i nie zachowane dzieła forteczne. Wystawa traktuje o rozwoju fortyfikacji nowożytnych na przykładzie Twierdzy Toruń, Kostrzyń i Poznań. Prace nie ograniczają się do prezentacji wybranych dzieł ale prezentują ich ewolucję w bardzo szerokim aspekcie. Autor obecnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą filozoficznym, technicznym, politycznym i społecznym przesłankom rozwoju pruskiej koncepcji fortecznego pola bitwy 1815-1914.

 

Wystawa współfinansowana przez Urząd Miasta Torunia


napisz do nas: TTF


strona na serwerze www.fortyfikacje.pl